X
تبلیغات
رایتل

Fast Facts

در فاصله سالهای 2004-2005 مطالعه ای از طرف وزارت کار نیوزلند با استفاده از نظرسنجی و مصاحبه با بیش از 5000 مهاجر جدید تحت عنوان LisNZ انجام شده است. کلیه مصاحبه شوندگان کمتر از 3 سال از ورودشان به نیوزلند گذشته و به سه دسته با عناوین Wave1  (6ماه اقامت)، Wave2 (18 ماه اقامت) و Wave3 (36 ماه اقامت) تقسیم شده اند.

هدف از این مطالعه یافتن آمار و اطلاعات در مورد چگونگی استقرار مهاجرین در کشور نیوزلند و کمک به تصمیم گیران در راستای اتخاذ سیاست های مطلوب تر بوده است. خروجی های مطالعه، هم در قالب Fast Facts و هم در قالب گزارش هاست که در آدرس های زیر قرار داده شده است:

http://www.dol.govt.nz/research/migration/lisnz/fastfacts.asp

http://www.dol.govt.nz/research/migration/lisnz/reports.asp

 

هر یک از Fast Facts ها به یکی از جنبه های استقرار از قبیل یافتن کار، زبان، سلامت و غیره پرداخته و نظر دسته های مختلف مهاجرین جدید را در غالب جداول آماری و نمودار نشان داده و با یکدیگر مقایسه کرده است. بطور مثال شکل زیر نشان دهنده میزان رضایت مهاجرین کشورها و مناطق مختلف از زندگی در نیوزلند است:


 

یا این شکل برداشت مهاجرین دسته های اول و دوم از وضعیت سلامت را نشان می دهد:

 

 

در مجموع و با در نظر گرفتن بقیه شواهد و اطلاعات به نظر می رسد خوشبختانه دولت نیوزلند اهتمام زیادی به استقرار موفق مهاجرین در سرزمین جدید دارد و این قوت قلبی است برای ما که امیدوار باشیم مسیر درستی را انتخاب کرده باشیم، اگرچه با سختی های فراوان همراه باشد.

 

 

ما اینجا نظرات و تجربیات شخصی خود را به اشتراک می گذاریم این اطلاعات به هیچ وجه جنبه پیشنهاد و یا توصیه ای ندارد و نویسندگان هیچگونه مسئولیت قانونی برای مطالب بیان شده ندارند